De God van de werkelijkheid

Romeinen 15

28 Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. 29 En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen. 30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, 31 dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, 32 zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. 33 En moge de God van de vrede met u allen zijn. Amen. (Romeinen 15:28-33)

Wat maakt het verschil tussen het christendom en alle andere religies of het ontbreken daarvan? Het is niet dat het christendom een betere geschiedenis heeft, of dat het christendom een boek heeft dat sterker spreekt dan welk ander religieus boek dan ook. Het verschil is, dat het een werkelijkheid is.

Als we de bijbel lezen is daar een werkelijkheid beschreven die we niet kunnen ontkennen. Het gaat over een God die de Schepper van hemel en aarde is en heel sterk betrokken is bij wat er hier gebeurt. Zijn betrokkenheid gaat gepaard met machtige daden die boven de natuurlijke wet uitstijgt. Zijn betrokkenheid gaat over een relatie met ons mensen op een persoonlijk niveau.

En die werkelijkheid maakt het verschil tussen de waarheid en een leugen. Deze werkelijkheid spreekt alle talen en kan alleen worden ontkend als we het niet willen zien. Maar voor een christen moet deze werkelijkheid de motivatie zijn in het leven.

En dat kunnen we lezen in de woorden van Paulus. Een werkelijkheid van God in alles wat hij doet. Een werkelijkheid van Gods bescherming, een werkelijkheid van Gods kracht in de vrede die Hij ons geeft. Voor Paulus is het een werkelijkheid in elke stap die hij neemt. God is daar met Zijn genade, God hoort naar het gebed.

Soms kunnen we mensen veroordelen als ze God voor en God na gebruiken. We zien ze als super religieuze mensen. Maar wat als deze mensen nu God werkelijk hebben leren kennen zoals Paulus God heeft leren kennen. Dan is het niet meer dan normaal dat in alles God de boventoon voert.

Dan is onze groet aan mensen vol van de vrede van God. Dan is onze vraag vol van het gebed van God. Dan is ons leven van de afhankelijkheid van God. En zo eindigt Paulus deze brief aan de Romeinen. Niet in eigen kracht, maar in de openbaring van Gods werkelijkheid.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.