Leren luisteren

Handelingen 11

11 En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen, die vanuit Caesarea naar mij toe gestuurd waren, voor het huis waarin ik was. 12 En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan. 13 En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon die ook Petrus genoemd wordt. 14 Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. (Handelingen 11:11-14)

In de overige overdenking hebben we kunnen lezen dat we het geloof moeten hebben om te kunnen horen wat God zegt. Zonder het vertrouwen dat de Heilige Geest werkelijk met ons is en met ons wil praten zullen we nooit leren luisteren. Maar als we niet meer twijfelen zullen onze oren open gaan voor wat de Geest ons wil zeggen.

Het is waar dat er ook andere stemmen zijn en dat brengt grote twijfel in ons leven. Maar ook daar moeten we mee uitkijken, want juist die twijfel zorgt er voor dat we niet goed kunnen luisteren. God wil het niet ingewikkeld maken, maar Hij verlangt er wel naar dat we betrokken zijn door bewust er mee bezig te zijn.

5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. (Romeinen 8:5)

Het gaat allemaal niet vanzelf, Paulus wist dat ook. We moeten leren luisteren naar die stem in ons die van de Geest van God komt. De wereld om ons heen, het vlees schreeuwt heel hard en vaak helpen we het vlees ook nog eens een handje. We zijn zo gericht op de tv, op het internet en wat onze vrienden allemaal te vertellen hebben. Maar als we leren om gericht te zijn op wat God ons te vertellen heeft gaat er een andere wereld voor ons open.

Voor Petrus was het niet meer dan normaal, hij was er in geoefend, zijn geestelijke antennes stonden altijd overeind. Hij was altijd bezig met gebed, bezig met het doen van de wil van God. En dat bepaalt of wij kunnen horen wat de Geest van God ons te vertellen heeft. Er is geen enkele andere reden waarom wij niet kunnen horen dan dat wijzelf iets missen door de herrie om ons heen.

Het is een keuze die wij moeten maken, een keuze in vertrouwen dat God echt tot ons wil spreken. We sluiten onszelf af voor de leugens van het vlees en beginnen te verlangen naar de waarheid in God. We beginnen Zijn stem te horen omdat we er naar verlangen. Het is niets bijzonders, dit is normaal voor een echte christen. Het enige wat we nodig hebben is geloof.

This entry was posted in 44 Handelingen, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.