Roekeloosheid

Romeinen 15

28 Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. 29 En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie van Christus zal komen. 30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij, 31 dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is, 32 zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. 33 En moge de God van de vrede met u allen zijn. Amen. (Romeinen 15:28-33)

Paulus was zich er zeer zeker van bewust dat hij een risico nam door naar Jeruzalem te reizen. Hij was niet geliefd in Jeruzalem en de geschiedenis vertelt ons ook dat dit uitgekomen is. De haat van zijn broeders en zusters zorgde er voor dat hij een tijd gevangen zat en uiteindelijk naar Rome werd gebracht.

Maar dat weerhield Paulus er niet van om met zijn werk door te gaan. De opdracht die hij had wilde hij volbrengen. Soms zijn wij zo voorzichtig. Waar hebben we allemaal geen verzekeringen voor? We willen alles beschermen, we willen alles in handen hebben. Maar voor Paulus was de onzekerheid geen moment een reden om af te wijken van zijn plan. In het bijbelboek handelingen kunnen we lezen dat er zelfs een profeet was die voorspelde dat Paulus gevangen genomen zou worden in Jeruzalem.

We kennen misschien wel christenen die naar een gevaarlijk gebied zijn gegaan om het evangelie te brengen. Velen zijn er niet geliefd ontvangen en sommigen hebben het zelfs met de dood moeten bekopen. En dan horen we het christenen zeggen: we moeten voorzichtig aan doen. We kunnen niet zomaar overal naar toegaan, we moeten eerst kijken of het wel veilig is.

Maar waar komt dit denken vandaan? Waarom moeten we altijd denken over de gevolgen van wat wij doen? Jezus heeft het ons al laten weten, er zal vervolging zijn. Al die voorzichtigheid is dat werkelijk de wijsheid die God ons geeft? Paulus wist dat hij gevangen genomen zou worden en toch ging hij naar Jeruzalem om te doen wat hij dacht dat de Vader van hem vroeg. Is dit roekeloosheid?

Soms moeten we uit onze safezone komen, moeten we eerst gaan kijken naar wat God van ons vraagt en niet wat er praktisch veilig of logisch is. Ons doel in het leven moet niet zijn dat we ons leven proberen te behouden. Ons doel in het leven moet zijn om tot eer van God te leven en te sterven. Dat was voor Paulus het doel en de hedendaagse christelijke cultuur zou hem voor gek hebben aangezien. Maar God kijkt anders.

Want als Paulus niet zo koppig was geweest was er nooit een wonderbaarlijke schipbreuk geweest en al die andere wonderen waar wij niet van af weten. Laten we God op de eerste plek zetten in ons leven. Laten we zoeken naar hoe we voor Hem kunnen leven zonder dat we eerst de gevolgen op een rijtje zetten.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.