Onze Vader

Romeinen 8

14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Romeinen 8:14-16)

Het hele idee van kinderen van God worden is de kern van Gods plan. Hoe vaak heeft God Zijn verlangen geuit naar het volk Israël dat Hij hun God wil zijn en zij Zijn kinderen? Vanaf de schepping is het Gods verlangen om met ons Zijn schepsels te kunnen wandelen. Het wegsturen van Adam en Eva zal niet in de eerste plaats een ramp zijn geweest voor Adam en Eva, maar juist voor God.

God is nu zover gegaan dat Hij Zijn aanwezigheid, Zijn Geest aan ons wil geven om te kunnen ontsnappen aan het vlees en te kunnen leven door Zijn kracht. God wil dat wij werkelijk zijn kinderen mogen zijn, levend in Zijn liefde. Alleen door de Heilige Geest in ons zullen wij werkelijk kunnen zeggen: Abba, Vader. Alleen als wij zo intiem met God leven zullen wij ons werkelijk bewust kunnen zijn van onze kindschap van God.

En dit moeten we niet vergelijken met een aardse manier van kind zijn. Het aardse vaderschap is niets vergeleken met het hemelse Vaderschap van God. Alleen in de werkelijke intimiteit die we met God kunnen hebben kunnen we begrijpen wat het is om Zijn kind te zijn. We moeten God als Vader dan ook niet vergelijken met onze aardse vader, dan krijgen we hele verwrongen beelden. We moeten leren om werkelijk ‘Abba Vader’ te kunnen zeggen tegen God. En we moeten leren uit de ervaring die we in die relatie hebben en niet onze aardse relatie op God projecteren.

11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. (Matheus 7:11)

Paulus schrijft deze boodschap niet zodat we een poezelig beeld van God krijgen. De warmte die we misschien ervaren hier op aarde is niets vergeleken de geborgenheid die we hebben in God. Paulus schrijft dit zodat wij werkelijk deze intimiteit met onze Vader kunnen ervaren door de Heilige Geest die in ons woont. Paulus wil dat we werkelijk met God wandelen als Zijn kinderen en volledig van Hem afhankelijk zijn.

God als Vader is niet voor de beeldspraak, God als Vader is omdat Hij werkelijk onze Vader wil zijn, Hij wil werkelijk voor ons zorgen als Zijn kinderen. Hij wil ons werkelijk geven wat wij nodig hebben elke dag. Daarom is Hij onze Vader.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.