Abraham is rechtvaardig

Romeinen 4

1 Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees betreft verkregen heeft? 2 Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. 3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. 4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. (Romeinen 4:1-4)

Paulus wil in ieder geval dit argument van tafel hebben. Iemand zou namelijk kunnen zeggen dat Abraham wel door werken gerechtvaardigd is. Abraham zou door zijn werken in het vlees de rechtvaardigheid hebben ontvangen. Maar als we kijken in Genesis 15 dan zien we daar juist dat Abraham niet door werken gerechtvaardigd is maar juist door zijn geloof.

Ook kunnen we zien hoe dat geloof werkt. Want in Genesis 15 openbaart God zich aan Abram in een visioen. En in dat visioen geeft God beloften aan Abram. Beloften voor zijn nakomelingen, beloften van zegeningen en bescherming. En alles wat Abram hoefde te doen was te vertrouwen op deze beloften die God hem gaf. En dat werd hem aangerekend als rechtvaardig.

Hoe makkelijk heeft God het voor ons gemaakt. Wij hoeven niet te rennen en te vliegen om bij God in beeld te komen. Alles wat wij hoeven te doen is net als Abram te vertrouwen op de beloften die God doet. We mogen God vertrouwen op Zijn woorden. Alleen zo zullen we rechtvaardig worden en in Gods bescherming kunnen wonen.

God is op zoek naar mensen als Abraham, David, Elia en ga zo maar door. Dit zijn geen bijzondere mensen, dit zijn mensen die hun vertrouwen in God legde waardoor zij grootse daden konden doen. Daden die blijk gaven van hun vertrouwen op Gods beloften en werken.

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matheus 11:28-30)

Daarom kon Jezus dit zeggen, Jezus weet hoe het hart van de Vader in elkaar zit. We kunnen naar de Vader toegaan en er op vertrouwen dat Zijn beloften waar zijn voor ons leven. Simpel geloof en het zal ons rechtvaardig maken. Het is geen last om christen te zijn, het is een lust en een bevrijding omdat we alles in Gods handen mogen geven.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.