Zo intiem

Romeinen 2

29 maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God. (Romeinen 2:29)

Het lijkt wel poëzie. En de kracht van poëzie is om veel te zeggen in zo weinig woorden. Deze zin is een zin die leidend moet zijn voor ons leven. Een zin die ons introspectief mag maken, waardoor we durven na te denken over ons leven. Het is niet altijd slecht om zelfbewust te zijn en om na te denken over hoe wij overkomen. Maar dan is het niet belangrijk hoe wij overkomen bij andere mensen, maar hoe wij overkomen bij God.

En dat is de sleutel van dit vers. Een jood is pas werkelijk jood als hij het in het verborgene is. Niet alleen in het openbaar, maar wanneer hij eerlijk voor God durft te komen. En voor God komen in het openbaar kan wel, maar de kans is groot dat het slechts uiterlijk vertoon is. Op het moment dat we onze binnenkamer in gaan en alleen zijn voor God komen is er geen enkele reden voor uiterlijk vertoon. Het is dan alleen jij en God.

6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. (Matheus 6:6)

Wat Jezus en Paulus beiden willen zeggen is dat we persoonlijk naar God de Vader toe moeten gaan. Persoonlijk uit een relatie met Hem wandelen. Dit betekent tijd apart zetten om met Hem te praten in persoonlijke sfeer. Niet alleen tijdens samenkomsten en voor het eten. Maar op momenten dat we alleen zijn in onze kamer ons richten op onze Vader in de hemel.

Besnijdenis van het hart komt op het moment dat we ons persoonlijk richten op God. We zetten onszelf apart om met de Vader te wandelen. Bij wat wij doen denken we na over wat God er van zou vinden. We zijn ons bewust van ons eigen handelen niet langer om wat anderen er van vinden maar wat onze Vader in de hemel er van vindt.

Geloof komt tot leven als we deze binnenkamer in gaan en ons afhankelijk opstellen van Hem. De doop wordt werkelijkheid als we verlangen naar de goedkeuring van God over ons leven. Laten we christenen zijn in het verborgene en leven naar de Geest. Niet langer uiterlijk de regels volgen, maar de Geest ons leven laten leiden vanuit een honger om God te dienen.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.