Op God hopen

Romeinen 8

25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. (Romeinen 8:25-27)

Het klinkt misschien raar, maar de puurste gebeden zijn vaak ook de kortste gebeden of gebeden zonder woorden. Het gaat God niet om wat wij nu precies zeggen, het gaat God om waar onze hoop ligt, waar wij werkelijk naar verlangen.

7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. 8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt. (Matheus 6:7,8)

God weet wat wij nodig hebben, God weet wat het beste is voor ons. Het gaat God er in de eerste plaats niet om wat wij bidden, het gaat Hem er in de eerste plaats om dat wij bidden. Dat wij onze hoop werkelijk op Hem richten, dat wij van Hem verlangen dat Hij handelt in ons leven. En wat Hij dan ook doet, het is goed.

Onze tranen, ons zuchten, het uitroepen van Gods naam, het zijn allemaal gebeden die God zonder problemen kan verhoren, als we ons maar tot Hem richten. God heeft er geen moeite om ons te begrijpen, Zijn Geest woont in ons en kent ons hart. Daarom is het de Geest die perfect bidt voor ons tot de Vader. Want de Geest kent ook nog eens de wil van de Vader in alles.

Gebed is ons leven in het teken te zetten in afhankelijkheid van God. Gebed is niet het eindeloos uitspreken van woorden, het is een hart dan verlangt naar Gods hand in zijn/haar leven. God weet wat we nodig hebben, God weet waar het werkelijke probleem zit. We hoeven het God niet uit te leggen wat wij denken dat het probleem is en hoe wij denken dat het opgelost moet worden. Alles wat God van ons vraagt is onze hoop op Hem te stellen.

zij zullen niet beschaamd worden die Mij verwachten. (Jesaja 49:23f)

Het is een belofte van God, een ieder die zich tot Hem richt zal Hij antwoorden. Een ieder die zijn/haar hoop op God stelt zal God niet teleurstellen. Hoe wij dat ook doen maakt niet uit, als we het maar doen.

This entry was posted in 23 Jesaja, 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.