Rijkdom van Zijn genade

Efeze 1

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, (Efeze 1:7-8)

De laatste woorden van vers 8 zijn zo tekenend. Het hele plan van God is gedaan in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Het was geen noodplan of gedaan uit wanhoop omdat er geen enkele andere weg mogelijk was, God heeft deze stap genomen in alle wijsheid en bedachtzaamheid.

Het zijn deze stappen die laten zien hoeveel God van ons houdt. Zijn liefde is zo groot dat zelfs na alle bedachtzaamheid Hij wist dat dit plan het beste plan is. Het was geen foutje het was een bewuste keuze om een weg open te breken in Zijn Zoon om ons weer terug te brengen naar Zijn hart. Jezus is en was de BESTE optie die God had zodat wij Zijn liefde konden ontvangen. Dit is de BESTE weg die wij kunnen bewandelen, geen noodtrap maar een geasfalteerde smalle weg.

In Zijn wijsheid heeft Hij ons genade gegeven in overvloed. Gods liefdevolle genade is niet net genoeg voor ons leven, het is overvloedig om te wandelen in Zijn aanwezigheid. God is duidelijk niet gierig in Zijn liefde, maar wil dat er altijd genoeg is voor ons om terug te komen naar Zijn troon.

In Gods bedachtzaamheid heeft God niet uitgerekend hoeveel net genoeg is, God heeft gezien wat er nodig is en heeft alles er voor over. En waarom? Omdat God rijk is genade.

En dat laatste moet ons hart krachtig raken. God is rijk in genade. Genade is niet een product zoals geld. Als we rijk zijn met geld betekent het dat we een hoop geld hebben. Maar als God rijk is in genade dan gaat dit over het hart van God. Het loopt over van genade, het loopt over van liefde.

Deze zinnen leren ons Gods motivatie kennen. Gods motivatie is pure genade voor ons leven. Gods verlangen is puur Zijn liefde voor ons zodat wij in die overvloed in Zijn aanwezigheid mogen staan. God is puur in heilig in alles wat Hij doet, God is overvloedig en bewust in Zijn liefdevolle genade die Hij aan ons persoonlijk geeft. Net zoals Jezus zegt:

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; (Matheus 11:29)

Dit is de God tot Wie wij mogen naderen. Dit is de God van Wie wij genade in ontvangst mogen nemen. Overvloedig en bewust.

This entry was posted in 40 Matheus, 49 Efeze. Bookmark the permalink.