Paulus’ motivatie

Romeinen 11

13 Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, 14 om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? (Romeinen 11:13-15)

Paulus windt er geen doekjes om, het staat er hoe het er staat en hij zegt hoe het er werkelijk uitziet. Israël is ten dode opgeschreven, zodat de heidenen behouden kunnen worden. Het klinkt zo hard maar we kunnen er niets anders van maken. Dit is wat God heeft gedaan om Zijn hand uit te strekken naar de hele wereld.

En daarom gaat Paulus met een vol hart het evangelie prediken onder de heidenen. Misschien is dit niet zo relevant voor ons, zeker omdat wij niet het contrast tussen joden en heidenen zo sterk kennen. Maar waar Paulus ook kwam daar waren joden die samen kwamen in hun synagoges. En elke keer waren zij de eerste die de boodschap hoorden, zoals Jezus had opgedragen. En daarna waren het de heidenen die de boodschap te horen kregen.

En alle twee hadden ze de keuze om te geloven in de Zoon van God. De joden hadden daarin een voorsprong, omdat zij die God al kenden. Maar misschien was dat ook wel het nadeel, want daardoor was het moeilijker om het te accepteren dat God een nieuw verbond met de hele wereld wilde sluiten. En daarom zijn ze gevallen en hebben ze niet allemaal het eerste aanbod van God geaccepteerd.

8 Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden. (Matheus 22:8-9)

Die afwijzing is onze redding geworden. Het niet meegaan van de joden in het plan van God is onze redding. En daarom zegt Paulus dat juist de redding van een Jood een nog krachtiger redding is, omdat het lot al was bepaald en toch kon men weer meegaan in het nieuwe verbond. En daar wil Paulus zich nog op richten. Op die enkeling die toch nog gered kan worden onder zijn volk.

En daarom gaat hij met hart en ziel het evangelie verkondigen en verheerlijkt hij deze taak om zo de joden jaloers te maken en te laten zien dat dit toch echt de weg is die God is gegaan. De joden waren altijd hecht en wisten zich bevoorrecht in de kennis dat zij het volk van God zijn. Maar Paulus wil ze daar uit laten komen zodat ze kunnen kiezen voor de Zoon van God, de Heere Jezus.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.