Heilige Geest

Romeinen 8

8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:8-9)

De Geest van God moet in ons komen wonen. Vele van ons hebben dit onderwijs nooit gehad, we zijn opgegroeid in de kerk en hebben alles over Jezus gehoord. Ook hebben we wel van de Heilige Geest gehoord, maar dan alleen in de context van de drie-eenheid. Maar hebben we ooit gehoord van de persoon van de Heilige Geest? Hebben we ooit geleerd hoe we moeten communiceren met de Geest van God?

Dit zijn geen rare vragen, juist voor christenen zijn dit de essentiële vragen. Niemand kan het koninkrijk van God binnen gaan zonder dat hij/zij geboren is uit de Geest. Leven naar de Geest is de kern van het christendom, het is niet slechts een klein onderdeel dat we eventueel op laag pitje kunnen zetten. Als wij niet Gods Geest in ons leven hebben ontvangen moeten we ons realiseren dat we nog helemaal nergens zijn.

11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. (Matheus 3:11)

De fundering van het christendom is het werk van Jezus in ons leven door Zijn Geest. Jezus kwam om ons te dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zolang we de Heilige Geest niet in ons leven toelaten horen wij niet bij Jezus. En dit klinkt hard, maar het zijn wel de woorden van Paulus.

Als christen moeten wij leren communiceren met de Heilige Geest die in ons woont. We moeten leren luisteren en afhankelijk zijn van Zijn leiding. We moeten leren om bewust te wandelen op Zijn aanwijzingen. Misschien klinkt dit niet zo bekend in de oren omdat we het nooit zo hebben gehoord, maar dit is wel de realiteit van een christen.

Jezus kwam om ons te vullen met Zijn Geest. Jezus kwam om ons kracht te geven, niet in theorie maar in de praktijk van ons leven. En deze kracht mogen we ervaren en voelen. Zoals Paulus zegt: De Geest van God leeft in u. Vele van ons hebben Gods Geest allang ontvangen, maar nu is het tijd dat we gaan communiceren.

Een leven waarin we God behagen is een leven in Zijn Heilige Geest. En dit moeten we beseffen en mee aan het werk gaan. God heeft ons een levenspartner gegeven die ons hele met ons meegaat en ons altijd zal helpen. Hij leeft in ons en zo moeten wij ook wandelen. We moeten het vlees loslaten en door Gods Geest gaan wandelen.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.