Genade en Vrede

Efeze 1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. (Efeze 1:1-2)

In de aanhef van deze brief wordt geopend met een zegening. Een zegening die wij als christenen mogen doen.

13 En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen, maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. (Matheus 10:13)

Jezus zond zijn discipelen er ook op uit met onder andere deze boodschap. Geef je zegen op een huis waar je wordt ontvangen. Wij als kinderen van God hebben de autoriteit om de zegen van vrede te geven in het leven van mensen. Zo geeft Paulus deze zegen (een direct gebed) aan de lezers van deze brief.

In de eerste plaats zegent Paulus de zegen van genade. Dit heeft alles te maken met God, deze genade kan niet worden verdiend, deze genade kan niet worden betaald. Het is God die genade geeft aan mensen die er om vragen. En Paulus bidt voor deze genade in het leven van de lezers.

Nu is de betekenis van genade heel belangrijk. Er is een genade die in het Engels wordt vertaald met ‘mercy’. Dit is de genade die we kunnen zien in de gelijkenis van de onrechtvaardige dienaar. Hij had een enorme schuld staan en de heer deed de hele schuld weg. Deze genade is meer een beschrijving van Gods karakter dan dat het iets met ons doet. Deze genade blijft bij God, de schuld tussen God en ons wordt door God weggedaan, wij zijn daar niet bij betrokken.

Dit is niet de genade waar Paulus het hier over heeft. Het zou zelfs een beetje raar klinken als we die betekenis hier zouden invullen. Hoe kunnen wij die genade nu aannemen, er valt niets aan te nemen, God haalt alleen Zijn boosheid weg. De genade waar Paulus het hier over heeft is in het Engels vertaald met ‘grace’.

Een kind leert te schrijven met een potlood. Natuurlijk zijn de letters niet direct mooi en perfect. Daarom pakken we elke keer de gum erbij en pakken we de hand vast van het kind om te helpen een perfecte letter te schrijven. En dat is de genade die hier bedoeld wordt. De genade van God gumt niet alleen de fouten uit, maar het geeft ons ook kracht om het wel goed te doen. Deze genade zegt niet alleen, maak je maar geen zorgen over de fouten, deze genade zegt, laten we de fouten vergeten en ons richten op de toekomst en ik geef je kracht om het wel goed te doen.

In deze genade wil God niet blijven hangen bij alle zonden die we hebben gedaan, God wil ze vergeten en met ons mee gaan om kracht te geven de zonden te weerstaan. En als we deze betekenis van genade begrijpen zien we de kracht van deze zegening die Paulus ons geeft. De genadekracht van God de Vader en de Heere Jezus Christus zal in ons wonen om sterk te staan en trouw te blijven aan Hem. De genadekracht en de vrede, de rust, de afhankelijkheid van God mogen in ons leven. Er staat niets meer tussen God en ons, sterker nog er is niet alleen vrede, er is samenwerking.

This entry was posted in 40 Matheus, 49 Efeze. Bookmark the permalink.