God kiest

Romeinen 9

25 Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. 26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. 27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden. 28 Want Hij voltooit een zaak en handelt die af in gerechtigheid. De Heere immers zal metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de aarde. (Romeinen 9:25-28)

Hoe graag Paulus ook zou willen dat elke jood het eeuwige leven zou ontvangen, hij weet beter. God heeft het over slechts een overblijfsel dat behouden zal worden. Al zou het getal van de Israëlieten als het zand zijn slechts een enkeling zal overblijven. En de reden is omdat God het afhandelt in rechtvaardigheid.

Paulus schrijft dit omdat hij duidelijk wil maken dat God een eigen keuze heeft en daar naar handelt. En dat die keuze rechtvaardig is. En daar kunnen wij een mening over hebben, maar het veranderd niets aan de situatie. God heeft er voor gekozen om verder te gaan dan alleen het volk Israël, Hij zal meer mensen er bij betrekken, ook al behoren zij niet tot het nageslacht van Abraham.

We krijgen hier aan de ene kant een duidelijker beeld van God en aan de andere kant komen er zoveel vragen naar voren. Duidelijker in de zin dat God soeverein is, maar de vragen worden sterker of hoe God kiest. Want het feit dat er maar een klein gedeelte van de joden werkelijk behouden zullen worden is nogal schokkend. Maar God behoud Zich de keuze en die keuze is blijkbaar strenger dan de meeste joden dachten.

Het beeld dat de bijbel schetst van onze redding is ook niet zo ruimdenkend als vandaag de dag onder christen wordt gedacht. Jezus heeft het over de smalle poort en slechts een enkeling zullen die poort vinden.

14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. (Matheus 7:14)

Hetzelfde wat voor de joden geldt, geldt ook voor ons als christenen. Zwart kijken is geen optie, maar we moeten wel realistisch zijn. Gods keuze is soeverein en uit de woorden die in de bijbel staan blijken die keuzes ook nog eens rechtvaardig te zijn. Het verlossende werk van Jezus is er voor iedereen maar het ontvangen van die verlossing is blijkbaar verbonden aan de smalle poort.

Dit is niet om angst in te boezemen, dit is om ons te laten zien dat God kiest. Het is Zijn keuze en vanuit de bijbel mogen we weten dat Hij naar geloof verlangt van ons. We mogen denken dat we in een christelijk gezin zijn opgegroeid maar dat zegt blijkbaar net zoveel over onze redding als de redding van iemand die in een joods gezin is opgegroeid. God oordeelt rechtvaardig, niet op basis van afkomst, maar Hij kiest op basis van Zijn heilig hart.

This entry was posted in 40 Matheus, 45 Romeinen. Bookmark the permalink.