Monthly Archives: March 2019

Meer dan offers

Psalm 50 8 Niet om uw offers zal Ik u straffen, want uw brandoffers houd Ik voortdurend voor ogen. 9 Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien, 10 want al de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Meer dan offers

God spreekt

Psalm 50 7 Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken, Israël, Ik zal onder u getuigen: Ik, God, ben uw God. (Psalm 50:7) Alleen al deze woorden moet ons kippenvel geven. God spreekt, Hij belooft te getuigen. De grote vraag … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God spreekt

Rechtvaardig karakter

Psalm 50 6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; want God Zelf is Rechter. Sela (Psalm 50:6) Je hoort het wel eens op het nieuws dat men tot de hoogste rechter is door gegaan en dat er geen andere optie meer … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Rechtvaardig karakter

Gunstelingen

Psalm 50 4 Hij roept tot de hemel daarboven en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken: 5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten door offers. (Psalm 50:4-5) Een moeilijk vers om in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gunstelingen

Getuigen zijn

Psalm 50 1 Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE, spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. 2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. 3 Onze God komt en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Getuigen zijn

God der goden

Psalm 50 1 Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE, spreekt, en roept de aarde, vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. 2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God blinkend. 3 Onze God komt en … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God der goden

Winst en verlies

Psalm 49 19 Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Winst en verlies

Geen sprookje

Psalm 49 19 Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen sprookje

Het doel

Psalm 49 17 Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, 18 want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Het doel

Vanaf nu

Psalm 49 16 Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela (Psalm 49:16) Deze psalm is geschreven voordat Jezus aan het kruis hing. Het leven na de dood is geen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Vanaf nu