Getuigen zijn

Psalm 50

1 Een psalm van Asaf.
De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.
2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid,
verschijnt God blinkend.
3 Onze God komt en zal niet zwijgen;
voor Zijn aangezicht verteert een vuur,
rondom Hem stormt het geweldig.
(Psalm 50:1-3)

CS Lewis schreef het ook al, Jezus is of de grootste mens die ooit heeft geleefd of Hij is een gek die niet thuis hoorde in de gewone wereld. Hij durfde dat te schrijven omdat er geen tussenweg is. Mensen proberen van Jezus een groot leraar te maken, maar de dingen die Hij over Zichzelf zei laten een totaal ander mens zien. Een mens die werkelijk de Messias is. En iemand die dat durft te beweren moet of gek zijn, of het echt zijn.

En als we zo naar deze verzen gaan kijken dan kunnen we niet lauw blijven en het meezingen. Of onze God is echt God en we gaan er helemaal voor, of Hij bestaat niet. Of deze woorden van de psalmist zijn echt waar of we moeten de bijbel gewoon weggooien.

En zo moeten we de psalmen leren zingen, is dit onze God, de God die betrokken is bij ons leven? De enige God, die boven alles is, de God die alles in handen heeft? Het wordt tijd dat we gaan geloven, dat we zeker weten dat onze God almachtig is, dat we niet hoeven te twijfelen. Gods heerlijkheid zal in jouw leven schijnen, Hij zal spreken en Zijn liefde aan jou openbaren.

Stop maar met zingen, die psalmen zijn niet voor mietjes. Alleen mensen die echt geloof hebben zullen het met volle borst mee kunnen zingen. Want het is God die regeert, God die werkelijk Zijn heerlijkheid zal openbaren. Geloof het en je zult het zien. Deze psalmist zuigt het niet uit zijn duim, het is geen dogma voor hem. De psalmist weet het, is getuige geweest.

En nu is het onze tijd om getuige te zijn van Gods heerlijkheid. Open je ogen en je zult het zien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.