God der goden

Psalm 50

1 Een psalm van Asaf.
De God der goden, de HEERE, spreekt,
en roept de aarde,
vanwaar de zon opkomt
tot waar hij ondergaat.
2 Uit Sion, de volmaakte schoonheid,
verschijnt God blinkend.
3 Onze God komt en zal niet zwijgen;
voor Zijn aangezicht verteert een vuur,
rondom Hem stormt het geweldig.
(Psalm 50:1-3)

Zijn er dan meerdere goden? De hindu religie heeft er miljoenen. Hebben de joden dan de belangrijkste God van alle andere goden? De joden hadden in ieder geval niet tot doel om alle andere mensen hun God aan te smeren, ze hadden geen drang tot evangeliseren. Hun God was gewoon de God die boven alles uitsteeg.

Natuurlijk als we dit in de context van de hele bijbel zien dan betekent het niet dat er ook werkelijk meerder goden zijn. Er is maar 1 God, de God van hemel en aarde, die alles geschapen heeft. Maar dat neemt niet weg dat de andere volken ook echt een andere god aanbeden. Ze leefden ook in afhankelijkheid van iets dat ze eigenlijk zelf geschapen hadden.

Ze hadden wat nodig, een houvast dat buiten henzelf lag. En dat zien we in India ook, mensen die op zoek zijn naar een god die hen kan helpen in de nijpende situatie waarin velen zich bevinden. En als er dan een betere god is dan staan ze daar voor open. En dat is de God der goden, de God die echt luistert, de God die niet wispelturig is en misschien wel of misschien niet lijkt te luisteren.

De God der goden, is de echte God, de God die leeft en regeert, de God die hoort en antwoord, de God die Zichzelf openbaart en niemand nodig heeft om Hem te openbaren. De God der goden is de enige echte God, de God die boven alles is, de God der goden.

Want allemaal hebben we houvast, of het nu geld is of status, of het nu onze trots is of familie, maar er is geen andere houvast dan onze God. Hij is werkelijk God, Hij is de enige die echt luistert.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.