Rechtvaardig karakter

Psalm 50

6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid;
want God Zelf is Rechter. Sela
(Psalm 50:6)

Je hoort het wel eens op het nieuws dat men tot de hoogste rechter is door gegaan en dat er geen andere optie meer is. Boven het hoogste rechtsorgaan is er niet nog een hogere rechter. Deze rechters hebben het laatste oordeel, degene die daar werken moeten echt een bewezen onberispelijke rechterlijke geschiedenis hebben. Daarom is het ook niet voor veel mensen weggelegd, het gaat echt om de mensen die uitzonderlijk zijn.

Zo is het bij God, er is niemand boven God die Hem terecht wijst, Hij is het toonbeeld van rechtvaardigheid. Hij is de rechtvaardigheid zelf en tegelijk Rechter. Alles komt in Hem samen, de bron, het oordeel, de kracht en zelfs de straf. En daarom is het zo belangrijk om naar Hem te kijken, in Hem is de bron van ons rechtvaardig leven.

De psalmist heeft het over de hemel die Zijn gerechtigheid verkondigt. De hemel openbaart waar God voor staat, de puurheid van Zijn oordeel, de puurheid van Zijn werken. Daarom is het zo belangrijk om Zijn koninkrijk te zoeken en Zijn rechtvaardigheid. Dat is ook het hele doel van het kruis, het kruis wil dat wij Zijn rechtvaardigheid zullen vinden.

God openbaart Zich als recht, Hij openbaart Zich als de bron van de rechtvaardigheid. En als Jezus ons oproept om die rechtvaardigheid te zoeken, wijst Hij maar 1 kant op. De hemel waar de Vader op de troon zit, de hemel die Zijn rechtvaardigheid openbaart, het koninkrijk der hemelen die Jezus deelde toen Hij hier op aarde wandelde. Het is tijd dat wij als christenen gaan verlangen naar rechtvaardigheid.

Het is Gods karakter en het is mooi. Het is geen last, het is een lust, een verlangen naar Zijn rechtvaardigheid. Zoek het, maak het het doel van jouw leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.