Gunstelingen

Psalm 50

4 Hij roept tot de hemel daarboven
en tot de aarde, om over Zijn volk recht te spreken:
5 Verzamel Mij Mijn gunstelingen,
die een verbond met Mij sluiten door offers.
(Psalm 50:4-5)

Een moeilijk vers om in deze tijd te kunnen verdedigen. Waarom dienen we een God, dan gaat men liever nog naar de hel dan dat we een God dienen die zo over ons heerst. En dit zijn letterlijk de woorden van een collega in Nederland. Liever een eeuwigheid zonder een God dan naar een hemel met een God die zo veel eisend is. Al die wetjes en eisen dan maar liever een Godloze eeuwigheid.

Waar komt dat beeld vandaan? Is dat werkelijk de God die wij dienen? Hebben wij als reformatorische christenen niet een compleet verkeerd beeld van onze God. En zijn wij dan niet de oorzaak dat de wereld een vertekend beeld heeft van God? Want als de klachten van de wereld beantwoorden dan houden we halsstarrig vol dat God eigenlijk wel zo in elkaar steekt. Een God die over ons heerst, een God die ons gebruikt voor zijn eigen spelletjes.

Maar dat is God niet, lees vers 5, hoe wordt Zijn volk genoemd? Gunstelingen. Dit heeft niets met slaaf zijn te maken. Vergeet even de hemel en de hel, vergeet even de zondagse kerkdienst, vergeet even je ouders die je zo trouw in het geloof hebben opgevoed en denk alleen aan deze God. De God die gunstelingen heeft, de God die regeert en tegelijk ons lief heeft.

God wil met ons een verbond aangaan en dat verbond vraagt echt wel van ons dat wij ook een aandeel hebben. Maar dat aandeel is niet omdat God offers wil, want het offer van God is zoveel groter. Daarom zijn wij de gunstelingen en dat mogen wij in dit leven al ervaren. En dat is ook het evangelie dat we de wereld moeten laten weten.

God is geen boeman, God wil met ons een oprechte relatie aangaan waarin Hij alles aan ons geeft. We zijn gunstelingen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.