Winst en verlies

Psalm 49

19 Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig,
al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet,
20 toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen;
voor altijd zullen zij het licht niet zien.
21 De mens, die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft,
wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.
(Psalm 49:19-21)

Geloof is meer dan wat regels, geloof is een zeker weten ook al zien we het niet. Als wij echt geloof hebben dan zouden deze verzen een bevestiging zijn van onze levenshouding. Onze Focus zal dan echt gericht zijn op het koninkrijk van God. We kijken dan echt niet naar wat de wereld te bieden heeft want het is leeg.

Geloof je dit? Want als we beginnen te geloven in het koninkrijk van God dan gaan we echt zoeken. Dan besteden we niet meer tijd aan de dingen van deze wereld dan dat we tijd besteden aan het koninkrijk van God.

De hele Psalm spreekt van een wereld die leegte nastreeft. Ze verdoen hun tijd met het najagen van aards bezit of status. Ze kunnen niets bewaren, ze bouwen niets op op omdat het leven even leeg is zonder de Hemelse vader. Het enige wat ze kunnen doen is proberen een naam te krijgen of voor het nageslacht iets na te laten.

Maar er is een eeuwig leven maar ze geen rekening mee houden. En helaas veel christenen houden daar ook geen rekening mee ze zijn bezig met dezelfde dingen waarmee de wereld bezig is. Ze geloven niet echt in het koninkrijk van God. Ze denken dat het koninkrijk van God vanzelf komt, maar ze moeten nu een keuze maken om het koninkrijk binnen te gaan want alleen dan zullen ze de eeuwigheid binnengaan.

Zolang ons hart vast blijft houden aan de dingen van deze wereld zullen we het nooit zien. Daarom zei Jezus ook dat het voor een rijke moeilijker is om het koninkrijk binnen te gaan dan voor een kameel door het oog van de naald. Deze wereld en zijn verlangen is wat ons afhoud van een leven in het koninkrijk van God, vandaag nog.

De psalm is een waarschuwing dat wij niet langer met deze wereld bezig blijven. Het levert niets op maar het verlies is zoveel groter.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.