Monthly Archives: February 2019

Jeruzalem

Psalm 48 8 Met een oostenwind breekt U de schepen van Tarsis stuk. 9 Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van de HEERE van de legermachten, in de stad van onze God: God … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jeruzalem

Is God echt in ons leven?

Psalm 48 4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting. 5 Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken. 6 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door schrik … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Is God echt in ons leven?

Goede twijfel

Psalm 48 4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting. 5 Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken. 6 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door schrik … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Goede twijfel

Gods huis

Psalm 48 1 Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. 2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn heilige berg. 3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Gods huis

God in jou

Psalm 47 9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. 10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van God. Hij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God in jou

Mensen die zich bij ons voegen

Psalm 47 9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. 10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van God. Hij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Mensen die zich bij ons voegen

Niemand zoals Hij

Psalm 47 6 God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. 7 Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen, 8 want God is Koning over heel de aarde; zing psalmen met … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niemand zoals Hij

Overlaten aan God

Psalm 47 4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. 5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela (Psalm 47:4-5) Hoe oneerlijk dit ook klinkt, het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Overlaten aan God

Klappen

Psalm 47 1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Klappen

Toekomst staat vast

Psalm 46 11 Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde. 12 De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Toekomst staat vast