Daily Archives: March 11, 2019

Onze houvast

Psalm 49 7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom. 8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven. 9 De losprijs voor hun leven is immers te … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Onze houvast