God spreekt

Psalm 50

7 Luister, Mijn volk, en Ik zal spreken,
Israël, Ik zal onder u getuigen:
Ik, God, ben uw God.
(Psalm 50:7)

Alleen al deze woorden moet ons kippenvel geven. God spreekt, Hij belooft te getuigen. De grote vraag is waarom maken wij in onze overtuigingen God zo graag monddood maken? Elke keer als we horen van een hedendaagse profetie beginnen we afwijzend te reageren, wij bepalen dat God vandaag de dag niet meer spreekt. Wij vinden de bijbel genoeg, want dat geeft ons blijkbaar de houvast die we nodig hebben.

Maar als we juist die bijbel lezen dan is er niets dat ons zegt dat God niet meer wil spreken. Sterker nog, er zijn veel meer aanwijzingen dat God nog steeds wil spreken. En daar is juist de Heilige Geest het ultieme voorbeeld. God wil rechtstreeks in ons hart spreken.

Luister, Mijn kinderen. Dat is vandaag nog steeds wat God ons wil zeggen. Hij wil onder ons getuigen over Wie Hij is, want Zijn liefde schreeuwt om geopenbaard te worden. Hij wil niet opgesloten zitten in een boek, Hij wil in ons hart spreken over Wie Hij werkelijk is.

Want als we open durven te staan voor een gesprek met onze hemelse Vader gaat ons gebedsleven veranderen. Van een ritueel waarin we ons dagelijks portie gebed uitten durven we in gesprek te gaan als we bijvoorbeeld alleen op bed liggen. We durven ons werkelijk op Hem te richten omdat we gaan verlangen naar Zijn stem. Wij hoeven God niet te vertellen hoe Hij met ons in contact hoeft te komen, het enige wat wij hoeven te doen is naar Hem toe te gaan.

Hij wil spreken tot ons, vooral als we in die binnenkamer zijn. Sta er voor open, Hij spreekt nog steeds.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.