De ruimte komt er

Psalm 31

8 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw goedertierenheid,
want U hebt mijn ellende gezien
en mijn ziel in benauwdheden gekend.
9 U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand,
maar mijn voeten in de ruimte doen staan.
(Psalm 31:8-9)

Wat we hier zien is een leven dat Gods goedertierenheid ziet. Zie jij Gods goedertierenheid in jouw leven? En kom niet met die standaard antwoorden waarin we van alles aan God toeschrijven zonder dat we ook maar een minuut hebben gebeden. Ja, Gods goedertierenheid werkt ook als we niet bidden, maar dat kunnen niet zien met onze vleselijke ogen. Dat zijn schijn vrome woorden die helemaal niets van Gods goedertierenheid kunnen zien.

Want zolang wij naar onze ellende blijven kijken zonder dat we ons ook maar een minuut tot God richten zullen we deze verzen niet kunnen zingen. Stop met huichelen, wordt niet als de leiders van Israel in de tijd van Jezus, zij hadden grote woorden over de profeten en Mozes maar ze zagen niet wat God in hun dagen aan het doen was. Wij hebben onze mond vol over de reformatoren of andere religieuze leiders van het verleden, maar het gaat om wat God vandaag wil doen in ons leven en met de kerk.

David kon zich werkelijk verblijden in de goedertierenheid van God omdat hij in zijn leven zag dat God werkelijk omkeek naar zijn leven. Hij ervoer benauwde momenten, hij zag hoe de vijand hem naar het leven stond, maar hij weet dat God hem nooit helemaal zou opgeven. En zo moeten wij ook weten dat God in dit leven ons ruimte zal geven, hoe benauwd we het ook hebben gekregen, de ruimte zal komen.

Ruimte om te dansen en te springen voor Gods heerlijkheid. Blijdschap over Gods goedheid, begint deze psalm al een beetje ruimte te krijgen in jouw leven? Want God zal jou de ruimte geven die je nodig hebt om deze psalm mee te zingen. Hoe benauwd jouw situatie nu ook is, God zal je verlossing geven, de verlossing die jou een loflied zal geven. Een loflied die uit jouw eigen hart komt en niemand je af kan nemen.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.