De wereld zal het onderspit delven

Psalm 31

18 HEERE, laat mij niet beschaamd worden,
want ik roep U aan;
laat de goddelozen beschaamd worden,
laat hen zwijgen in het graf.
19 Laat de leugenlippen verstommen,
die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige,
vol hoogmoed en verachting.
(Psalm 31:18-19)

Vandaag de dag zien we die scheiding niet meer zo sterk, een scheiding tussen rechtvaardigen en de hooghartigen. De wereld heeft zichzelf er van overtuigd dat het liberale socialisme, waarin alles mag en kan, het perfecte leven is hier op aarde. Geen kwaad woord erover of we worden bestempeld als niet-sociaal, fascistisch en misschien zelfs racistisch. Als we niemand anders kwaad doen, dan mag het.

Daar tegenover staan de christenen die meer en meer opschuiven naar het midden van het spectrum. Ze zien niet hoe ze goed kunnen zijn, hen is altijd verteld dat ze door en door slecht zijn en dat daar niets aan veranderd. En daarom hebben ze geen stem meer om het zout der aarde te zijn. Er is geen verschil meer met de wereld om hen heen, ze lopen op hetzelfde pad met het enige verschil dat ze zichzelf ‘christen’ noemen.

Jezus riep de discipelen op om het licht in de wereld te zijn, het zout der aarde. En dat betekent dat ze anders moesten zijn, ze moesten niet met de wereld meewandelen, maar ze moesten in het voetspoor van Jezus wandelen. En dat is radicaal anders zijn, dat is weten dat we rechtvaardig kunnen wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Het is geen optie, het is het leven waar Jezus voor gestorven is.

En dat contrast komt in deze verzen naar voren, David die rechtvaardig wandelt in de kracht van zijn zalving. En de mensen om hem heen die niet wandelen in dat verlangen, maar juist het tegenovergestelde doen. Zij wandelen in hoogmoed, zij spreken leugens en zij zullen beschaamd worden. En dat moeten wij weten, wij moeten niet naar het korte termijn kijken waarin het lijkt alsof de wereld aan het winnen is, het is God die altijd het laatste woord heeft.

Er moet een verschil zijn tussen jou en de wereld. En het begint met het geloof dat Jezus is gestorven om ons leven heilig en rechtvaardig te maken. En daarna komt het geloof dat weet dat wij niet beschaamd zullen worden, omdat God met ons is en altijd het laatste woord heeft. De onrechtvaardige zal ALTIJD het onderspit delven. En als we dat beginnen te geloven mogen we met David geloven dat God met ons is omdat wij nu een rechtvaardig leven hebben.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.