Mensen haten

Psalm 31

7 Ik haat hen die nietige afgoden vereren.
Ík vertrouw op de HEERE.
(Psalm 31:7)

Dit is niet de eerste keer dat we dit lezen in de psalmen, David heeft het wel vaker over het haten van degene die nietige afgoden dienen. En het klinkt zo hard, als we hier in India dit hardop zouden zeggen, zouden we zo het land uit worden gezet. Ze dienen hier namelijk 33 miljoen goden, waarom haat David dan al die mensen? Is dat niet een beetje onchristelijk? Is dit niet waar alle oorlogen vandaan komen in de wereld?

Dit laatste is complete onzin, oorlogen komen uit het hart van de mens. Het begint al bij burenruzie en het wordt alleen maar groter. Religieuze oorlogen hebben helemaal niets met de God van hemel en aarde te maken. En mensen die dat als excuus gebruiken om maar niet te vertrouwen op God willen dat niet begrijpen. Het is de mens die zijn eigen ideologie met geweld wil laten regeren. God kan echt wel voor Zichzelf opkomen, het enige dat Hij van ons vraagt is vertrouwen in Hem.

Maar waar komt deze haat van David dan vandaan? Om dat echt te begrijpen moeten we eerst een relatie met God hebben zoals hij die heeft. Want deze haat heeft te maken met zijn voor de Heere. Hij kan niet begrijpen dat mensen hun vertrouwen in een afgodsbeeld stellen, een stom stukje steen of hout. Hoe kan men daarop vertrouwen terwijl er een God is die alle macht heeft van hemel en aarde, de God die echt naar ons hoort.

De haat is voor de eigenwijsheid van de mens, die haat ziet een liefdevolle God, een krachtige God en een genadig God. En die haat kan dus niet begrijpen dat men hun toevlucht bij een stenen beeld zoekt. Er is geen excuus voor dit gedrag het is gewoon de luiheid en de bewust onwetendheid om maar niet de God van hemel en aarde te zoeken. Want de levende God past niet in wat beeldjes of posters.

En dit moeten wij ook leren haten, want deze haat ziet een waarheid die geneest en bevrijd. Niet omdat wij zo hard God eren met allerlei rituelen, maar omdat wij in gebed het van Hem verlangen. Stop jouw rituelen ook weg, God wil naar jou luisteren, wij moeten elke andere vorm van godsdienst haten omdat het God niet serieus neemt. Richt je tot Hem, Hij hoort jou, Hij wil antwoorden.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.