Daily Archives: July 11, 2018

Prijzen vanuit het hart

Psalm 30 2 Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. 3 HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. 4 HEERE, U hebt mijn ziel … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Prijzen vanuit het hart