Afhankelijk zijn van God alleen

Psalm 30

9 Tot U, HEERE, riep ik;
ik smeekte de Heere:
10 Wat voor winst is er in mijn bloed,
in mijn neerdalen in het graf?
Zal het stof U loven?
Zal dat Uw trouw verkondigen?
11 Luister, HEERE, en wees mij genadig;
HEERE, wees mijn Helper.
(Psalm 30:9-10)

David voelt zich verlaten door God. Maar het gangbare klagen dat wij dan doen komt er bij hem niet uit. Wij beginnen namelijk te klagen naar andere mensen over ons leven, maar ondanks het verborgen aangezicht van God, blijft hij op God gericht. En dat moeten wij ook leren, al lijkt het alsof er geen God bestaat, al lijkt het alsof we er helemaal alleen voor staan, dan nog moeten we ons tot God richten. En dat is essentieel voor ons geloof.

Een geloof dat niet gericht is op God maar alleen gaat over God, is in werkelijk geen geloof. Want veel van ons geloof bestaat over wat wij denken van God, wij denken dat Hij almachtig, wij denken dat Hij vol van liefde is en dat noemen we dan geloof. Maar echt geloof is gericht op God, in gebed verlangen we naar Zijn liefde in ons leven, in gebed verlangen we naar Zijn almacht in onze moeilijke situatie.

We gaan allemaal door dalen en over bergen, we hebben allemaal wat mindere momenten in ons leven. Dat betekent niet dat we dan even alleen zijn, dat we het dan even zelf moeten uitzoeken. Dat zijn juist de momenten dat ons geloof moet werken, dan moeten we juist op God gericht zijn. En daar mogen we best deze woorden voor gebruiken en we moeten op God gericht blijven. Daarom zie ik geen probleem als er mensen zijn die vol pijn God ergens de schuld van geven, ze zijn namelijk op God gericht.

God moet onze hoop zijn, God moet ons verlangen zijn. Vergeet je omstandigheden, vergeet hoe moeilijk het is, richt je op God, verlang van Hem alleen de bevrijding. En dan mag je weten dat Hij zal komen en zal antwoorden. Wij willen een burger king antwoord, wij willen dat God nu en vandaag alleen antwoord, maar dat is geen geloof. Dan gaat het alleen maar om ons geluk, dan gaat het niet om de relatie die we met God hebben.

Wees afhankelijk van Gods aanwezigheid, wees afhankelijk van Zijn hulp in jouw leven. Dat is wat David deed en dat is wat wij moeten doen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.