Geestelijke religie

Psalm 22

26 Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente,
mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.
27 De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;
wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.
Uw hart zal voor eeuwig leven.
(Psalm 22:26-27)

Ons beeld dat wij hebben van onze religie en God moeten we eens tegen de meetlat van de bijbel leggen. Om eerlijk te zijn is ons christelijk beeld heel erg verwereldlijkt, er is weinig of niets in onze theologie dat met de Heilige Geest te maken heeft. Terwijl de bijbel een geestelijk boek is en dat God verlangt naar aanbidders die Hem aanbidden in geest en waarheid.

Daarom kunnen we nooit een vergelijking maken met andere religies, mensen kunnen niet gaan kiezen welke nu goed is of niet. Mensen kunnen niet voor Jezus kiezen omdat het beter is dan de andere religies. Mensen moeten kiezen voor Jezus omdat het de waarheid, de geestelijke waarheid die al het andere hier op aarde overstijgt. Een realiteit die we kunnen zien als onze geestelijke ogen worden geopend.

Deze verzen die we hier lezen moeten we dan ook vanuit geestelijk perspectief bekijken. Hetzelfde als de woorden van Jezus die zeggen dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken en dat al het andere ons zal worden toegeworpen. Deze woorden zijn niet een manier om de juiste zegeningen te krijgen in het leven, ze zijn bedoeld om ons gerust te stellen dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken.

Zoek het geestelijke leven, zoek wat God wil doen in jouw leven. Maak je geen zorgen over wat je gaat eten of wat je aantrekt, God zal de zachtmoedigen eten geven en verzadigen. Want zij die de Heere zoeken zullen Hem loven en hun hart zal voor eeuwig leven. En dat komt omdat het hart niet vol is van deze wereld, maar vol is van onze Vader in de hemel die geestelijk is.

En dan mogen wij God loven omdat Hij goed is, we mogen Hem loven omdat Hij geestelijk is. Niet omdat Hij voor alles zorgt in ons leven maar om Wie Hij is. En dan komen we onze geloften aan Hem na, de geloften waarin we Hem erkennen in het bijzijn van hen die Hem vrezen. Dit is het geestelijke evangelie en daar moeten wij naar zoeken.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.