Monthly Archives: February 2018

We hebben God nodig

Psalm 21 9 Uw hand zal al Uw vijanden vinden, Uw rechterhand zal hen die U haten, vinden. 10 U zult hen als een vurige oven maken, ten tijde dat U Uw aangezicht laat zien. De HEERE zal hen in … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on We hebben God nodig

Niet wankelen

Psalm 21 8 Want de koning vertrouwt op de HEERE; door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet. (Psalm 21:8) Dit is pas echte leiderschap, een koning die op God vertrouwt. Het is geen uiting van zwakte, een leider … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Niet wankelen

Gods goedheid in ons leven

Psalm 21 6 Groot is zijn eer dankzij Uw heil, met majesteit en glorie hebt U hem bekleed. 7 Want U stelt hem voor eeuwig tot grote zegen, U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht. (Psalm 21:6-7) Dit is … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gods goedheid in ons leven

God ziet ons verlangen

Psalm 21 3 De wens van zijn hart hebt U hem gegeven; het verzoek van zijn lippen hebt U hem niet onthouden. Sela 4 Want U komt hem tegemoet met rijke zegeningen; op zijn hoofd zet U een kroon van … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on God ziet ons verlangen

Iemand machtiger

Psalm 21 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht. Hoezeer is hij verheugd over Uw heil! (Psalm 21:1-2) Het lijkt nogal mens-eigen om tegen een autoriteit in te gaan. Ze … Continue reading

Posted in 19 Psalmen, Bible | Comments Off on Iemand machtiger

Geestelijke leiders

Psalm 20 8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. 9 Zíj kromden zich en vielen, maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven. 10 HEERE, verlos; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geestelijke leiders

Logisch

Psalm 20 8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden, maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen. (Psalm 20:8) Wij hebben een probleem, wij hebben zoveel strijdwagens en paarden om op te vertrouwen … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Logisch

Zeker weten

Psalm 20 7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand. (Psalm 20:7) En ook dit is geloof, net als in Hebreeen 11 … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Zeker weten

Motto van evangelisatie

Psalm 20 6 Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen. (Psalm 20:6) Dit is geloof, misschien zie je het niet, maar de blijdschap die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Motto van evangelisatie

Een avontuurlijk leven

Psalm 20 4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken en uw brandoffer tot as verteren. Sela 5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan. (Psalm 20:4-5) Een relatie … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een avontuurlijk leven