Daily Archives: March 28, 2018

Een schaap zijn

Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Een schaap zijn