Het dal van Jezus

Psalm 23

4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
(Psalm 23:4)

Hoe meer we deze psalm lezen, hoe meer we geraakt worden door de passie die Jezus voor ons heeft. Hij wil het, Hij doet het, Hij verlangt er naar. Kijk naar het kruis, een Goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen. Hij is onze God, Hij heeft passie voor ons dat wij mogen groeien en bloeien in een geestelijk rijk leven. Hij heeft er alles aan gedaan.

Het kruis is het ultieme voorbeeld van een Herder die aan niets anders denkt dan Zijn schapen. Zichzelf wegcijferen, zichzelf opofferen met maar 1 doel dat wij mogen groeien en in Zijn liefde mogen leven. Zie het kruis, zie de liefde, het is de waarheid, het is het leven waar wij in mogen wandelen want wij hebben een herder die zichzelf heeft gegeven voor de schapen.

Jezus weet wat het is om door een diep dal te gaan, sterker nog, Hij is door een dieper dal gegaan dan wij allemaal bij elkaar. Hij heeft het overwonnen, Hij is uit het diepe dal opgestaan. Er is geen herder die het beter zal doen dan Hij. Zijn stok en staf waren het kruis waar Hij Zijn leven gaf.

En dat is waarom wij troost zullen ontvangen bij het kruis. Het kruis geeft ons de kracht om op te staan, het kruis geeft ons de kans om helemaal op nieuw te beginnen. Het is die kracht waardoor we mogen leven, Zijn wonden, Zijn bloed waardoor we kunnen opstaan als we door ons diepe dal lopen.

Jezus had Zijn dal en Hij aanvaarde het als het offer voor ons leven. Nu mogen wij Hem volgen en weten dat Hij met ons is als wij ook door dat dal lopen. Wij mogen de kracht hebben om op te staan en het dal mogen uitlopen met een sterker leven dan we ooit hebben gehad.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.