Iedereen moet zich bekeren

Psalm 22

28 Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:
alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.
(Psalm 22:28)

Realiseer jij je weleens dat jouw leven een getuigenis mag zijn? Dat jouw leven er voor kan zorgen dat mensen zich bekeren? Het klinkt misschien als vloeken in de kerk maar het is ook Jezus die dat voorstelde. Dat mensen God zullen loven en prijzen nadat ze zien wat God in ons leven heeft gedaan. En dat is ook waar David het hier over heeft.

En dat is ook het verlangen dat uit deze woorden naar buiten komt. Hij verlangt er naar dat elke knie zal buigen en elke knie zal getuigen dat de Heere de God is. Dat de levende God serieus zal worden genomen door iedereen hier op aarde. Niet omdat het zijn religie is en het gevoel heeft om daar iedereen van te overtuigen, maar omdat hij God kent en wil dat iedereen die God kent.

Dat alle geslachten van de heidenvolken zich zullen neerbuigen voor de God van hemel en aarde. Want Hij is God en Hij is goed. En als wij dat accepteren voor ons leven, dan zal ons leven een getuigenis worden voor de mensen om ons heen. Want dan hebben wij werkelijk een levende God die actief is in ons leven. En mensen zullen dat zien, laten we stoppen met alle poppenkast, laten we God net serieus nemen als David dat doet.

Hij is God en Hij is het leven waarin wij mogen wandelen. En als wij daar vol van zijn willen we dat de hele wereld er vol van is. En dan is ons leven een getuigenis.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.