Hij wil je herder zijn

Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
(Psalm 23:1-3)

We moeten er van overtuigd raken dat God niets liever wil dan voor ons zorgen. Voor veel christenen is dit het probleem, ze geloven wel wat, maar ze weten niet dat God vandaag de dag voor hen wil zorgen. Maar als we nu eens wisten hoeveel God er naar verlangt om voor ons te zorgen, we zouden heel ander leven hebben.

Jezus is de Goede Herder, die zorgt voor zijn schapen. Jezus is er op uit om jouw leven te sterken en te laten groeien. In de eerste plaats wil Hij je geestelijk voeden, zodat we geestelijk kunnen blijven groeien. Want dat is het doel van een herder, hij wil ze eten geven zodat ze blijven groeien en krachtig blijven. En dat is ook het doel van Jezus in ons leven dat wij geestelijk blijven groeien, dat wij altijd groen gras te eten hebben en levend water mogen drinken.

Als wereldburgers zijn we eigenlijk dood, er is geen leven in de mens, het zijn meer zombies die achter hun lusten aanlopen. Natuurlijk raken mensen beledigd als we dit zeggen, maar het is de waarheid. Wij waren ook eens dood, er was geen leven in ons, op het moment dat we Jezus toelaten in ons leven komt er pas werkelijk leven in ons. De nieuwste hype, enorme rijkdom, zelfs de mooiste liefdesrelatie geeft ons geen leven.

Het is Gods verlangen om ons leven te geven, het leven dat onze ziel verkwikt. Een leven dat de schoonheid van rechtvaardigheid mag vinden. En als we Jezus toelaten in ons leven dan zal Hij onze herder worden die ons leidt naar het leven in Zijn kracht.

God wil het zo graag, Hij verlangt er naar om onze herder te zijn en ons te leiden naar het leven dat zo mooi is. Wacht niet langer, verdoe je leven niet met het doden van je geest. Hij wil je echt leven geven, volg Hem.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.