Zeker weten

Psalm 20

7 Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde verlost!
Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel,
met machtige daden van heil door Zijn rechterhand.
(Psalm 20:7)

En ook dit is geloof, net als in Hebreeen 11 is geloof een zeker weten. En een zeker weten is wanneer we geen twijfel hebben. We twijfelen er niet aan dat die persoon op visite komt omdat diegene het beloofd heeft. We twijfelen er niet aan dat onze auto start, we twijfelen er niet aan dat er water uit de kraan komt en ga zo maar door. In al deze voorbeelden hebben we het zeker weten, een geloof dat niet twijfelt.

En dat is nu precies het geloof dat in de bijbel wordt beschreven. David weet dat de Heere Zijn gezalfde verlost, Hij zal hem verhoren vanuit de hemel. David weet het, hij twijfelt er geen moment aan. En op het moment dat wij deze zekerheid hebben zal dat ook duidelijk worden in ons leven. De keuzes die we maken worden bepaald door dit zeker weten.

Een zeker weten is niet hetzelfde als het hebben van een mening. Een zeker weten is er je leven voor te durven geven. Een zeker weten is alles er van afhankelijk maken omdat je weet dat God echt is en dat Hij Zijn beloften houdt. En dat is een keuze die alleen voortkomt uit het zeker weten dat God echt is en luistert naar Zijn gezalfden.

En dat zijn wij, wij zijn de gezalfden, wij zijn gedoopt met de Heilige Geest. Wij mogen er op vertrouwen met ons hele hart dat God alles hoort en zal antwoorden. Wij staan er nooit en te nimmer alleen voor, want Hij heeft beloofd om voor ons te zorgen en dat mogen wij zeker weten.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.