Monthly Archives: January 2018

Stille woorden

Psalm 19 4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. 5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Stille woorden

Alles spreekt van Gods eer

Psalm 19 1 Een psalm van David, voor de koorleider. 2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 3 Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. (Psalm 19:1-3) Je ziet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Alles spreekt van Gods eer

Jouw evangelisatie

Psalm 18 50 Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen. 51 Hij schenkt Zijn koning grote overwinningen en bewijst goedertierenheid aan Zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Jouw evangelisatie

De wraak van God

Psalm 18 47 De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! 48 U bent de God Die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerpt, 49 Die mij bevrijdt van mijn vijanden; … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on De wraak van God

Geen twijfel mogelijk

Psalm 18 43 Toen vergruisde ik hen als stof voor de wind, ik ruimde hen weg als slijk van de straat. 44 U hebt mij bevrijd van de aanklachten van het volk; U hebt mij aangesteld tot hoofd van de … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Geen twijfel mogelijk

Gezonde vrees

Psalm 18 42 Zij riepen, maar er was geen verlosser; tot de HEERE, maar Hij antwoordde hun niet. (Psalm 18:42) Hier zouden we nooit terecht moeten komen, roepen om hulp en weten dat er geen verlosser is om ons te … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Gezonde vrees

In de aanval

Psalm 18 38 Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in; ik keerde niet terug, totdat ik hen vernietigd had. 39 Ik verpletterde hen, zodat zij niet meer konden opstaan; zij vielen onder mijn voeten. 40 Want U omgordde mij … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on In de aanval

Staan in Hem

Psalm 18 34 Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogten staan. 35 Hij oefent mijn handen voor de strijd en leert mijn armen een bronzen boog spannen. 36 Ook hebt U mij het … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Staan in Hem

Omgordt met Zijn kracht

Psalm 18 33 Het is God Die mij met kracht omgordt; Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. (Psalm 18:33) Vers voor vers, bommen van geloof. Het zijn zulke krachtige woorden die David gebruikt, zo jammer dat we deze woorden niet … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Omgordt met Zijn kracht

Wie is God, behalve de HEERE?

Psalm 18 32 Want wie is God, behalve de HEERE? Wie is een rots dan alleen onze God? (Psalm 18:32) Lees dit vers een aantal keer en vraag jezelf af wat dit betekent voor jou. Als de eerste gedacht die … Continue reading

Posted in 19 Psalmen | Comments Off on Wie is God, behalve de HEERE?