Iemand machtiger

Psalm 21

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2 HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht.
Hoezeer is hij verheugd over Uw heil!
(Psalm 21:1-2)

Het lijkt nogal mens-eigen om tegen een autoriteit in te gaan. Ze kunnen het niet verdragen dat andere mensen hen bevelen geven. Ze willen blijven schoppen en het liefst willen ze de macht overnemen. Dat hebben we kunnen zien bij de duivel die graag zelf op de troon van God had gezeten. En we zien het elke dag als studenten niet luisteren naar de onderwijzer of we niet luisteren naar de manager.

Aan de andere kant zijn er managers die zien dat er kapers op de kust zijn. Ze kunnen het niet accepteren als er mensen zijn die proberen de ‘macht’ over te nemen. Natuurlijk is het allemaal niet zo duidelijk als hier beschreven, maar onderhuids gebeurt er heel veel.

David is de koning van Israel, hoe hij koning is geworden wordt duidelijk uit deze psalm. Want waar andere koningen bang waren voor vijanden en een stevige groep bewakers nodig hadden om zich te beschermen is David zich er bewust van dat het lot niet in zijn handen lag. Het is God die hem koning had gemaakt over Israel.

En dat is zo’n belangrijke les voor iedereen die een verantwoordelijke functie heeft en meer nog voor leiders in de kerk. Het is niet wij die de macht zo maar hebben gekregen of genomen, we hebben het ontvangen van God. En die macht moet we nooit ons eigen maken. Want op het moment dat we het ons eigen maken worden we trots en doen we het niet langer in afhankelijkheid van God.

Voor David is het duidelijk, hij verblijdt zich over de macht van God. Het is voor hem geen gevaar dat iemand anders machtiger is dan hij. Het is voor hem een zegen dat ook hij mag vertrouwen op iets dat hoger is dan hemzelf. En zo moeten wij ook leiders zijn, in afhankelijkheid van God.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.