Gods goedheid in ons leven

Psalm 21

6 Groot is zijn eer dankzij Uw heil,
met majesteit en glorie hebt U hem bekleed.
7 Want U stelt hem voor eeuwig tot grote zegen,
U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht.
(Psalm 21:6-7)

Dit is de praktijk van wat Jezus zei in de Bergrede. We mogen onze goede daden laten zien aan de mensen om ons heen zodat ze God prijzen voor wat Hij heeft gedaan in ons leven. Dit is het antwoord op het probleem waar wij elke keer tegen aan schijnen te lopen. We mogen vooral niet te goed bezig zijn anders dan is Jezus voor niets aan het kruis gaan hangen.

Maar het evangelie laat juist heel iets anders zien. Het kruis van Jezus moet juist duidelijk worden door de goede werken in ons leven. Gods zegeningen en Gods kracht moeten de bron worden voor wat wij denken en wat wij doen. En als mensen dat dan zien zullen ze God eren. Vergeet jezelf, het draait niet om jou en jouw zonden, het draait om wat Gods heerlijkheid in jouw leven mag doen.

En daar moeten we op gericht zijn, altijd maar die focus op onze zonden en het kwaad dat helpt ons niet, het is precies wat de duivel wil. Want als wij op onszelf gericht zijn zien we niet wat God wil doen in ons leven. God wil grote dingen doen in ons leven, Hij wil dat wij stralen met de vruchten van de Heilige Geest. Dan is Zijn doel bereikt.

En dat is wat er hier gebeurd in deze psalm, mensen beginnen God te prijzen voor wat er in het leven van iemand gebeurd. En dat moet er in ons gebeuren, want dan begrijpen de mensen het kruis. Gods kracht in ons leven, de kracht van de opstanding die het kwaad in ons leven overwint.

Ja, God wil ons blij maken, Hij wil ons leven geven vol van zegeningen. Het is tijd dat wij daarop gericht zijn. Vergeet de zonden, die heeft God aan het kruis genageld voor ons, nu is het de tijd dat wij de opstanding in ons leven laten werken. Dan zijn we werkelijk bezig met het prijzen van God.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.