God ziet ons verlangen

Psalm 21

3 De wens van zijn hart hebt U hem gegeven;
het verzoek van zijn lippen hebt U hem niet onthouden. Sela
4 Want U komt hem tegemoet met rijke zegeningen;
op zijn hoofd zet U een kroon van zuiver goud.
5 Leven heeft hij van U verlangd en U hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, eeuwig en altijd.
(Psalm 21:3-5)

De vraag is of we dit in onze kerkelijke cultuur nog kunnen begrijpen. Want dit gaat over de blijdschap over het antwoord van God op de verlangens van mensen. Wij hebben onze mond vol van de trots die in de mens leeft en dat we daardoor vooral niet krijgen wat we willen. We zijn er van overtuigd dat onze zonden en arrogantie in de weg staan om de rijke zegeningen van God te kunnen ontvangen.

Het lijkt er op dat we helemaal niets meer mogen verlangen van God. Alles wat we krijgen is Zijn ‘genade’ en daar moeten we het mee doen. En toch is deze psalm blij als God de verlangens van ons hart geeft. Als God ziet wat wij willen dan geeft Hij daar blijkbaar toch antwoord op.

Als wij verlangen naar een mooie auto dan mag dat niet, dat is egoïstisch. Als wij verlangen naar een lang leven dan moeten we dat voor ons houden, want het is God die de lengte van ons leven bepaald. Wat als God nu wel wil luisteren naar die verlangens, verlangens van zegeningen, verlangens van een mooi leven?

De bijbel staat er eigenlijk vol van, God die overvloed wil geven, ook in natuurlijke zin. God die onze verlangens wil beantwoorden omdat wij Zijn kinderen zijn. En zo mag deze psalm er ook zijn, verblijden in de antwoorden van God. God die zegent, God die kijkt naar het hart en daarop antwoordt. Wat een heerlijke boodschap voor mensen die echt in afhankelijkheid van God willen leven.

Natuurlijk is er de keerzijde van mensen die uit egoïsme naar deze zegeningen verlangen. Maar daar hoeven wij ons geen zorgen over te maken. Wij mogen afhankelijk zijn van Zijn zegeningen, wij mogen luisteren naar wat Hij ons wil geven. En in de afhankelijkheid wil God echt antwoorden.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.