Niet wankelen

Psalm 21

8 Want de koning vertrouwt op de HEERE;
door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.
(Psalm 21:8)

Dit is pas echte leiderschap, een koning die op God vertrouwt. Het is geen uiting van zwakte, een leider die op God vertrouwt toont pas echt moed. Want op het moment dat hij vertrouwt op de God van hemel en aarde laat hij zich niet leiden door emoties of publieke opinie. Zijn wijsheid komt van God en die wijsheid is onder alle omstandigheden beter.

Op het moment dat we werkelijk op God vertrouwen dan hoeven we niet te wankelen. Dan staan we sterk, al is de hele wereld tegen ons, als we vasthouden aan de wijsheid van God dan zullen we niet vallen. En het klinkt eng, zeker in onze tijd waarin er vele mensen zijn die niet eens in een god geloven, laat staan een God die ons wil voorzien in wijsheid.

We moeten echt leren om te vertrouwen op God, dat is geloof. Vergeet even de geloofsbelijdenis, dat is een peulenschil vergelijken bij het vertrouwen dat David had in zijn God. Voor hem was er geen discussie over de schepping of de ark van Noach, hij moest dagelijks vertrouwen op de leiding van God. Want David was er van overtuigd dat alleen dan zijn leven niet zal wankelen.

Wanneer beginnen wij dit te geloven? Laten we beginnen in onze gemeenten, want zoveel beslissingen zijn gemaakt met menselijke wijsheid. We moeten het tij keren, niet door met fantastische programma’s te komen waarin we de kerk weer aantrekkelijk proberen te maken. We moeten wachten op God en Zijn wijsheid, Hem laten spreken in onze vergaderingen. Hij moet de voorzitter zijn, Jezus is het hoofd van de kerk. En niet theoretisch, maar praktisch.

De koning vertrouwt op de Heere en daarom zal hij niet wankelen. Het is een belofte waar wij onszelf aan vast mogen houden. Hij is onze kracht, Hij is onze wijsheid en dat moet blijken uit ons leven. Vertrouw op God en Zijn wijsheid, vertrouw op Hem.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.