Een avontuurlijk leven

Psalm 20

4 Moge Hij aan al uw graanoffers denken
en uw brandoffer tot as verteren. Sela
5 Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven
en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
(Psalm 20:4-5)

Een relatie kan weleens door een diep dal gaan, er zit weinig leven meer in. En als we daar over willen praten dan hebben we het vaak over het samenleven, we doen niets meer samen, we praten nauwelijks, we leven langs elkaar heen. Een relatie staat nooit op zichzelf, we hebben tenminste 2 mensen nodig om een relatie aan te gaan. En die 2 mensen laten zien dat ze een relatie hebben door wat ze samen doen en bespreken.

En als we onze relatie tegen dit licht houden, hoe zit het dan met onze relatie met de Vader? Hebben wij een levende relatie of een dode relatie? David bidt voor mensen om zich heen, hij bidt namelijk dat God aan de graanoffers zal denken en de brandoffer zal verteren. Dit is een gebed voor een levende relatie. Mensen die actief zich op God richten en God die daar op reageert.

Wij zien de relatie met God vaak als een eenrichtingsverkeer, God doet maar wat Hij wil doen en alles wat wij doen is er naar kijken. We mogen vooral niets eisen van God, we moeten nederig op een afstand blijven. Aan de andere kant zijn er christenen die juist vanuit de gedachte dat we moeten geloven van alles van God eisen. Ook dat is eenrichtingsverkeer.

Een liefdesrelatie komt pas werkelijk tot bloei op het moment dat er tweerichtingsverkeer is. Wanneer we dingen samen gaan doen. En dat is het gebed van David. Mensen die bezig zijn met het offeren zijn mensen die actief God willen dienen, mensen die het koninkrijk van God eerst zoeken. En als dat de werkelijkheid van ons leven wordt dan veranderd daar ook hoe de Vader op ons reageert. Want dan is het Hij die daar op wil antwoorden.

En dat is het gebed van David, dat wij net als hij in een relatie met de Vader mogen wandelen. Dat wij ons kleine stukje van verantwoordelijkheid in deze relatie nemen en dat Hij Zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat Hij met Zijn liefde ons leven tot Zich neemt en de verlangens van ons hart zal beantwoorden. En dat maakt ons leven zo’n fantastisch avontuur, want we hebben een relatie met Hem die ons lief heeft.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.