Geestelijke leiders

Psalm 20

8 Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE, onze God in herinnering roepen.
9 Zíj kromden zich en vielen,
maar wíj zijn opgestaan en staande gebleven.
10 HEERE, verlos;
moge die Koning ons verhoren op de dag dat wij roepen.
(Psalm 20:8-10)

Israel was in de tijd van Samuel niet meer tevreden met hoe zij werden geleid. Ze wilden een koning net als alle andere volken. Het vertrouwen op de God die hen uit Egypte had bevrijd werd minder en minder. Dat wat David beschrijft in deze psalm is precies wat zij niet zagen. Ze wilden een koning waar ze op konden vertrouwen, een koning die over hen zou heersen.

Nu is het hebben van een koning helemaal niet het probleem, David was een goede koning en ook Jezus is de Koning der koningen. Maar wat is nu juist de sleutel in deze verzen is dat we moeten verlangen naar een koning die op God vertrouwt. Een leider die zijn leiderschap toont omdat hij zijn hoop in de Vader heeft.

En zo kwam Jezus naar de aarde en zo was David ook een koning. De kracht in hun leiderschap was hun vertrouwen in God en daarom is het gebed dat wij voor leiders moeten bidden juist dit gebed. Leiders die een vertrouwen hebben in de kracht van God, leiders die zoeken naar hoe God wil leiden. En dat is heel duidelijk te zijn in het leven van David, in alles vertrouwde hij op de Heere.

Want in Zijn kracht zullen we staan, in Zijn kracht zullen we overwinnen. Maar als we leiders hebben die daar niet in geloven dan gaat er toch echt iets verkeerd, zeker in de kerk. Als we als leiders in de kerk vertrouwen op onze eigen wijsheid en eigen leiderschap hebben we niet wat David had. Laten we op God vertrouwen, ook voor ons leiders.

We moeten bidden dat zij in de kracht van God zullen leiden. De wijsheid die God wil openbaren in hun harten moet de leidraad zijn van de vergaderingen, diensten en gebeden. Heere, redt ons, als wij ons richten tot onze leiders dat zij ons verhoren omdat zij in U wijsheid wandelen. Jezus U bent de Koning der koningen, op U alleen willen wij hopen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.