Een relatie als David

Psalm 3

5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela
 (Psalm 3:5)

Als er iets is dat we moeten geloven dan is het wel dat God hoort als wij ons tot Hem richten. Dit is zo essentieel voor het geloof in Jezus dat zonder dit we eigenlijk kunnen concluderen dat we helemaal geen geloof hebben. We kunnen van mening zijn dat Jezus aan het kruis hing, we kunnen van mening zijn dat er een hemel, maar dat geeft nog geen geloof in de God van hemel en aarde.

Soms is het zo vernederend voor ons christenen om te zien hoe hindoes met hun god omgaan. Zo toegewijd, zo vol van verlangen naar de zegen van hun god. Ze doen er alles voor, misschien met de verkeerde motivatie, maar ze geloven wel in een antwoord van hun god. Soms komen er hindoes naar ons toe voor gebed, dan vraag ik me af, hebben zij niet meer geloof dan wij?

Waarom riep David tot de Heere? Waarom was zijn gebed oprecht en niet een afgerafeld liedje dat we elke keer weer opzeggen? Omdat Hij werkelijk geloof had in een God die luistert. En het is dan ook niet verbazend dat hij er een antwoord op krijgt, want dat is nu net wat geloof is. Geloven dat God antwoord zonder dat we het antwoord hebben gezien. In de nood ons tot Hem richten en niet beginnen met klagen.

Het is zo spijtig om te zien dat we als traditionele kerken het gebed hebben ontdaan van elk soort van geloof. We geloven niet meer in wonderen, we geloven niet meer dat we iets van God kunnen vragen, want God mag toch vooral weten wat Hij doet. En ook al is die laatste opmerking 100% waar, maar mag God vooral zelf bepalen dat Hij wil luisteren naar ons gebed, dat Hij wil antwoorden?

Zijn wij het niet die deze uitspraak hebben misbruikt en zijn wij het niet die daardoor ons geloof kwijt zijn geraakt? Want de beloften van God in de bijbel staan als een huis, een ieder die zich tot God richt zal Hij antwoorden. En mag God er niet voor kiezen om Zich aan die belofte te houden? De psalmen zullen alleen maar tot leven komen wanneer we dit geloof hebben, wanneer er werkelijk een relatie ontstaat tussen God en jou, net als David.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.