Kus de Zoon

Psalm 2

10 Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
11 Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.
12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!
 (Psalm 2:10-12)

In het kort gezegd, vrees God. Of je nu loodgieter bent of juffrouw, of je nu president bent of directeur, we moeten allemaal God vrezen. Misschien vinden we het beeld dat hier geschilderd wordt van onze Redder niet zo mooi maar dat doet niets af aan deze woorden. We hebben een verantwoordelijkheid naar onze Schepper en dat wij de keuze maken om te denken dat Hij niet bestaat maakt van ons absoluut geen zielige slachtoffers.

Denk aan Johannes 3:16, waarschijnlijk het vers dat het meest bekend is in de wereld. God heeft de wereld zo lief dat Hij Jezus aan ons gegeven heeft en het enige wat we moeten doen is in Hem geloven. Maar wat gebeurd er als we een stukje door lezen, dan zien we dat er een andere kant is aan dit evangelie. Het is geen vrijblijvend evangelie dat we kunnen aannemen of zonder risico ook kunnen negeren.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. (Psalm 3:19)

Er is wel degelijk een toornig moment in het oordeel van God. Jezus is gekomen als het licht van de wereld om alles te openbaren, maar de mensheid kiest er nog steeds voor om het allemaal verborgen te houden. Men denkt dat het allemaal niet zo erg is, men heeft het idee dat men een goed persoon is.

En dat is nu precies het probleem. Want als men wel in het licht van Jezus zou gaan wandelen dan zou men zien dat er wel degelijk een probleem is. Maar men wil niet, men durft niet. We willen vasthouden aan ons leven zoals we dat nu leven. We willen niets veranderen, we willen niet onze meerdere erkennen in Jezus.

En dat is wel wat deze psalm van ons vraagt, dat we Hem erkennen als onze meerdere, dat we erkennen dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat we onze trots neerleggen en werkelijk op zoek gaan naar Zijn Koninkrijk. Dit is een oproep tot een oprecht leven waarin we in ons hart open en bloot voor Zijn troon leggen. Er is werkelijk geen andere weg.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.