Daily Archives: September 7, 2017

Wachtkamer metaliteit

2 Petrus 3 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de … Continue reading

Posted in 61 2 Petrus | Comments Off on Wachtkamer metaliteit