Gevoelloze geborgenheid

Psalm 3

1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders;
velen staan tegen mij op.
3 Velen zeggen van mijn ziel:
Hij heeft geen heil bij God. Sela
4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
 (Psalm 3:1-4)

Geborgenheid is in eerste instantie helemaal geen emotie. Natuurlijk is het gevolg van geborgenheid een gevoel van geborgenheid, maar de praktijk van geborgenheid is geborgen zijn in. Al die emotionele liederen die de geborgenheid beschrijven als een mooi gevoel begrijpen niet wat de geborgenheid voor David betekende.

De praktijk voor David was dat hij opeens een heleboel vijanden had. Mensen die hem voorheen trouw waren hadden zich tegen hem gekeerd. Het was helemaal niet zo raar dat hij eigenlijk niemand meer kon vertrouwen, want wie was er nu werkelijk trouw aan hem? En daarom zijn zijn tegenstanders zo talrijk en dat is een praktijk die heftige emoties met zich meebrengt.

Als geborgenheid voor hem een emotie was geweest dan is dat het laatste wat hij zou voelen op dat moment. De mensen lieten hem zelfs weten dat hij bij God zelfs geen heil had. Het gevoel van eenzaamheid en machteloosheid zou in zijn leven moeten overheersen. Maar voor David is geborgenheid geen emotie, want juist in de tijd dat alles tegenzit weet hij zichzelf geborgen in God.

En dat is de sleutel van het geloof. David weet dat hij geborgen is in God, hij weet dat God een schild voor hem is. Hij weet dat het God is die zijn hoofd omhoog zal heffen. Want misschien voelt het nu verre van geborgen, God is trouw aan Zijn beloften en zal David nooit alleen laten.

Dit is echte geborgenheid, weten diep van binnen dat niets je kan scheiden van de liefde van God. God is het die je beschermt en je leven kracht geeft ondanks dat de wereld om je heen in elkaar zakt. Wees geborgen in God, niet omdat je het zo voelt, maar omdat Hij trouw is in Zijn beloften aan jouw. Natuurlijk zal er een moment komen dat we ons ook geborgen voelen, maar dat is slechts een gevolg van de werkelijke geborgenheid.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.