Waar hou jij je mee bezig?

Psalm 4

5 Wees ontzet, maar zondig niet;
spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela
6 Breng offers van gerechtigheid
en vertrouw op de HEERE.
 (Psalm 4:5-6)

We hebben zo vaak een mening over een ander, zo vaak veroordelen we andere denominaties over hoe zij God denken te dienen, maar wanneer stoppen we onze hand in eigen boezem. Het is zo jammer om te zien dat de kerk zo verdeeld over onderwerpen die er vaak niet eens zo toe doen. Er is maar 1 oplossing en dat is een egoïstische.

Het advies dat David hier geeft is dat wij actief blijven in onze liefde voor God. We kunnen het er wel mee oneens zijn, maar hou dat voor jezelf. Werk hard aan je eigen geloof, sterk jezelf met het dienen van God. Als we daar mee bezig blijven dan zullen we vanzelf de juiste weg op wandelen.

Veel christenen hebben een leven waarin ze nauwelijks iets met hun geloof doen. Ze zijn wel uitgeleerd, ze groeien niet meer in het geloof. Deze gearriveerde christenen hebben vaak niet meer zoveel te doen met hun geloof en gaan daarom maar op zoek naar iets anders. Een overtuiging waarmee ze met andere christenen kunnen discussiëren. En dat is het gevaar, want dan is men niet meer bezig met het liefhebben van God, maar met hun eigen meningen.

En daar moeten we vanaf stappen. Wij moeten als eerste in ons leven op zoek gaan naar hoe wij God kunnen liefhebben elk moment van ons leven. Hoe wij kunnen blijven groeien in ons geloof, hoe wij kunnen blijven werken voor een sterker en rechtvaardiger leven. En daar raken we nooit op uitgekeken, dat is een levenslang proces waarin we moeten volharden.

Zo gauw we ons met andere dingen bezig houden vallen we geheid in de valkuil van het veroordelen van andere mensen. Houd je gericht op het lief hebben van God, sterk jezelf in een rechtvaardig leven. Dan zijn we op een veilige weg, de smalle weg die gaat naar het eeuwige koninkrijk.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.