Gods licht in jouw leven

Psalm 4

7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?
Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!
 (Psalm 4:7)

De kracht van de psalmen is dat ze een inkijk geven in een persoonlijke relatie tussen God en de mensen. Elke keer zien we hoe de psalmist vertrouwt op de God van Israel. Hij bezingt de problemen, maar ziet ook hoe God boven dit alles staat. En daarom is het zo goed om de psalmen te lezen voor ons geloof.

Het probleem is dat we van geloof een mening hebben gemaakt. We discussiëren over een bepaalde interpretatie van een Bijbelgedeelte en proberen een overtuiging te vormen. Maar de praktijk is dat daar geen geloof voor nodig is, we gaan gewoon door met ons eigen leven, maar vertrouwen nauwelijks op God voor het dagelijks leven.

Als we dan vers 7 nemen van deze psalm dan hebben we daar werkelijk geloof voor nodig. We kunnen niet doen alsof onze hersenen slim genoeg zijn om te begrijpen wat God ons wil openbaren. Een doctoraat aan een theologische universiteit zal daar echt niet bij helpen, we hebben werkelijk het licht van Gods aangezicht nodig om het goede te zien.

En daar moeten we in geloven, dan moeten we werkelijk op God vertrouwen. Want de omstanders van David zagen het zelf misschien niet meer zitten en lieten dat ook heel duidelijk aan David weten. En David kan dan bij de pakken neer gaan zitten en dat zal ook een ieder doen die geen oprecht geloof heeft. Want een theologische mening brengt ons geen steek verder en geeft ons geen enkele houvast.

Maar David gelooft en bidt daarom tot God, hij wil dat God Zijn licht laat schijnen over deze situatie. En dan kunnen we werkelijk vertrouwen, dan is er geen probleem voor ons leven. Dan zijn we werkelijk afhankelijk van Zijn werken in ons leven. En dat leer je niet op een universiteit, dat leer je elke dag weer als het probleem in ons leven opspeelt. Dan mag je vertrouwen op God dat Hij werkelijk Zijn licht wil laten schijnen in jouw leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.