Oorlog

Handelingen 14

1 En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. 2 Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. 3 Zij verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig, in vertrouwen op de Heere, Die getuigenis gaf aan het Woord van Zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. 4 En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. (Handelingen 14:1-4)

Op een zeepkistje gaan staan en het Woord van God verkondigen, dat is eigenlijk wat er hier in Ikonium gebeurd. Ook in deze stad gaan Paulus en de mensen met hem als eerste naar de synagoge en vele mensen worden aangetrokken. En Lukas laat ons weten dat er vele mensen zijn die geloofden, dat betekent dat ze waarde hechten aan de boodschap van Paulus.

Het is niet zozeer dat ze het met hem eens willen zijn, het zijn de woorden die Paulus spreekt die hen van binnen raakt. En dat is wat woorden doen, ze gaan niet zomaar onze oren in en dan naar onze hersens. Woorden raken onze ziel, zo kunnen woorden ons aan het huilen maken, zo kunnen woorden ons aan het lachen maken.

En zo ontstaat er een oorlog, een oorlog om de gedachtegang van mensen te beïnvloeden. De Joden die niet willen luisteren die beginnen een tegengeluid te laten horen, ze willen de mensen zo beïnvloeden. En met de woorden die ze spreken proberen ze onrust en verbittering in de zielen van de heidenen te brengen. En dat is precies het werk dat de duivel, hij liegt en bedriegt om zo mensen te beïnvloeden.

Er woedt een oorlog die veel groter is dan het oog ziet. Een oorlog die ons denken wil beïnvloeden. Wij zijn niet vrij van die oorlog, nog steeds is dit wat de duivel wil doen. En het lijkt er op dat het alleen maar makkelijker voor hem wordt met alle manieren van communicatie die er tegenwoordig zijn.

En daarom is het nog steeds van belang dat we de blijde boodschap blijven verkondigen. De wereld moet het horen, de mensen moeten weten dat er echt bevrijding is. En de mensen hier in Ikonium willen nog luisteren. Met een open hart willen ze horen wat Paulus te vertellen heeft. Zo moeten wij ook doorgaan met het spreken van de blijde boodschap. Er is weer een nieuwe generatie die helemaal zonder de kennis van Jezus op is gegroeid, ook zij moeten het horen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.