Het gaat om het evangelie

Handelingen 13

48 Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven. 49 En het Woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. 50 Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied. 51 Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Ikonium. 52 En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. (Handelingen 13:48-52)

Hebben we weleens onze handtekening gezet op een blaadje dat te maken had met christenvervolging? Onze kijk op christenvervolging is zo veranderd dat we het zien als een kwaad dat het christendom probeert te vernietigen. Nergens in de bijbel wordt er op deze manier naar vervolging gekeken. De apostelen zagen het als een eer als ze ook werden vervolgd, omdat ze dan echt in de voetstappen van Jezus stapten.

Paulus is gericht op het evangelie en een ieder die wil horen mag het horen. Zij mogen het eeuwige leven ontvangen, Paulus geeft hier gratis het grootste cadeau dat er op de aarde is weg aan de mensen. Maar het is aan de mens zelf of ze het willen accepteren. Maar Paulus is er ook van overtuigd dat degene die het evangelie moeten horen het ook echt zullen horen.

En daarom schudt hij het stof van zijn voeten op het moment dat de Joden hem verdrijven uit deze stad. Ze maken een duidelijk statement, als de Joden niets met hen te maken willen hebben dan hoeft dat ook niet. Ze zijn niet bezig om zoveel mogelijk volgelingen te maken, ze zijn niet bezig met hun eigen koninkrijkje, het enige waar ze naar verlangen is mensen het evangelie van God te geven.

Ze zijn er van overtuigd dat het niet om hen draait, het draait om God. En ook als ze weg zijn weten ze dat de Heilige Geest nog steeds met die mensen is die Jezus willen volgen. En dat is ook de getuigenis van Lukas, de discipelen zijn vervuld met blijdschap en vervuld met de Heilige Geest.

Er zal altijd vervolging zijn en het wordt alleen maar erger, de eerste christenen hadden er last van en wij zullen er last van hebben. Totdat Jezus terugkomt zullen we als christenen in een hoek worden geduwd waar de klappen vallen. En dat is niet erg, want we weten dat het niet gaat om een mensenleven, maar het gaat om het eeuwige leven. En daar moeten we net als Paulus op gericht zijn. Als mensen het niet willen horen is dat hun probleem, maar wij gaan door met een licht zijn in deze wereld.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.