God doet wat Hij zegt

Handelingen 7

9 En de aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem 10 en verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte; en die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. 11 Er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en Kanaän en grote benauwdheid; en onze vaderen vonden geen voedsel. 12 Maar toen Jakob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er de eerste keer opuit. 13 En bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend; en de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. 14 En Jozef stuurde hen terug en liet zijn vader Jakob halen en heel zijn familie, die uit vijfenzeventig zielen bestond. 15 En Jakob kwam in Egypte en hij stierf, hijzelf en onze vaderen, 16 en zij werden overgebracht naar Sichem en in het graf gelegd dat Abraham voor een geldbedrag van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. (Handelingen 7:9-16)

Ze krijgen een les bijbelse geschiedenis van Stefanus. Een geschiedenis die ze maar al te goed kennen. Een stukje geschiedenis waarmee Stefanus aan wil geven dat God de weg gaat die Hij had voorzegd. Ook dit gedeelte is een voorbereiding voor het punt dat Stefanus aan het einde gaat maken.

Want ook hier kan men niets tegen inbrengen, dit is hun God, de God die trouw is aan alles wat Hij zegt. En ook dit is iets dat wij serieus moeten nemen. God is trouw aan Zijn woorden, Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.

Wij hebben er een begrijpend lezen spelletje van gemaakt. Het bijbelboek Openbaring is in onze ogen zo onbegrijpelijk dat we er toch niets mee kunnen. De beloften van God voor genezing en bevrijding hebben we zo ver weggestopt dat we het niet meer als relevant zien. Maar dit zijn allemaal beloften van God voor ons leven en de toekomst van de gemeente.

De beloften van God zijn sterk en zullen nooit leeg terug keren naar God. Als God iets uitspreekt dan zal het volbracht worden en dan maakt het niet uit hoe hard de wereld er tegenin zal gaan. Wij moeten dit ook geloven, voor ons eigen leven en voor de toekomst van de gemeente. We moeten er van doordrongen zijn dat God er alles aan zal doen om Zijn woorden te volbrengen.

De tijd komt er aan, de tijd is al hier, we kunnen niet op de cruisecontrol van ons geloof wandelen. We moeten gericht zijn op Zijn beloften, want er zijn nog steeds beloften die nog niet voltooid zijn. Dit is geloven, geloven in een God die doet wat Hij zegt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.