Gods tijd

Handelingen 1

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:6-8)

Eigenlijk is het helemaal niet zo’n rare vraag van de discipelen, het zou goed zijn als wij deze vraag ook beginnen te stellen aan God. Jezus had zoveel gesproken over het Koninkrijk van God dat het verlangen nu erg groot was geworden. Ze hadden nu wel begrepen dat Jezus het Koninkrijk van God niet door geweld zou brengen, maar zou dan nu wel het moment zijn dat Jezus het Koninkrijk voor Israël gaat herstellen?

Het antwoord van Jezus is duidelijk, God doet alles op Zijn tijd. En nu is het de tijd dat de Heilige Geest wordt uitgestort. De Vader zal op Zijn tijd alles doen gebeuren en nu mogen de discipelen verlangen naar de Heilige Geest die de Vader aan hen gaat geven. En in die kracht zullen ze getuigen zijn vanuit Jeruzalem tot aan de uiterste van de aarde.

Dit is geen harde terechtwijzing, dit is gewoon een stukje onderwijs aan de discipelen. Een stukje onderwijs dat wij ook heel hard nodig hebben. De wereld draait niet zomaar door wachtend op dat ene moment dat God iets gaat doen. Zoals we in openbaringen kunnen lezen ligt er een heel plan klaar dat God aan het uitrollen is. En wij als christenen moeten daarin meegaan, wij moeten geen toeschouwer zijn, maar onderdeel van dat plan.

En dat is de boodschap van Jezus hier aan de discipelen. Maak je geen zorgen over de tijd, maar wees onderdeel van het plan van God. Laat God Zijn werk doen, wij hoeven ons daar niet druk over te maken. Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen op Hem die alle tijden in handen heeft. En om op die plek te zijn is veel mooier dan alles denken door te hebben.

Midden in de actie van God, midden in de wonderen die Hij aan het doen is. Daar moeten wij zijn. En dat begint met werkelijk verlangen naar Zijn koninkrijk, dat begint met de vraag wanneer het nu eens gaat gebeuren. We zullen er waarschijnlijk geen antwoord op krijgen, maar Hij zal ons wel de weg wijzen naar de plek de Hij voor ons heeft in Zijn plan.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.